உரையாடல் பகுதிTHALAVAADI chat group - Hei friends! chat with any one, but DONT USE THE BAD WORDS OR you must do not INSULT others.தளவாடிவணக்கம் நண்பர்களே! 


இவ் உரையாடல் பகுதியில் தகாத வார்த்தைகளையோ அல்லது 


மற்றவர்களைப் பாதிக்கும் வகையில் அமையும் உரையாடல்களைத் 


தவிர்க்கவும்.